Podatność CVE-2002-1662


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Mambo Site Server 4.0.11 allow remote attackers to execute arbitrary script on other clients via (1) search.php and (2) the "Your name" field during account registration.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mambo -> Mambo site server 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-12/0111.html
http://www.securityfocus.com/bid/6386
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10854
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10859

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top