Podatność CVE-2002-1728


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
askSam Web Publisher 1.0 and 4.0 allows remote attackers to determine the full path to the web root directory via a request for a file that does not exist, which generates an error message that reveals the full path.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Asksam systems -> Asksam web publisher 

 Referencje:
http://www.ifrance.com/kitetoua/tuto/5holes4.txt
http://www.securityfocus.com/bid/4670
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/9004

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top