Podatność CVE-2002-1737


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Astaro Security Linux 2.016 creates world-writable files and directories, which allows local users to overwrite arbitrary files.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Astaro -> Security linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4103
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/8190

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top