Podatność CVE-2002-1762


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 1.0 stores security scans in a known location C:\Documents and Settings\username\SecurityScans in plaintext, which could allow remote attackers to obtain sensitive information about the system via malicious active content such as ActiveX controls or Java.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Baseline security analyzer 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4594
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/8947

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top