Podatność CVE-2002-1794


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in pam_authz in the LDAP-UX Integration product on HP-UX 11.00 and 11.11 allows remote attackers to execute r-commands with privileges of other users.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
HP -> Ldap-ux integration 
HP -> Hp-ux 

 Referencje:
http://online.securityfocus.com/advisories/4512
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/n-006.shtml
http://www.iss.net/security_center/static/10266.php
http://www.securityfocus.com/bid/5839
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A5593

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top