Podatność CVE-2002-1795


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in connect.asp in Microsoft Terminal Services Advanced Client (TSAC) ActiveX control allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unknown vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Tsac activex control 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5952
http://www.iss.net/security_center/static/10342.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top