Podatność CVE-2002-1797


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
ChaiVM for HP color LaserJet 4500 and 4550 or HP LaserJet 4100 and 8150 does not properly enforce access control restrictions, which could allow local users to add, delete, or modify any services hosted by the ChaiServer.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
HP -> Chaivm 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5332
http://www.phenoelit.de/stuff/HP_Chai.txt
http://www.iss.net/security_center/static/9694.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top