Podatność CVE-2002-1804


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in NPDS 4.8 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via Javascript in an IMG tag.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
NPDS -> NPDS 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5797
http://www.iss.net/security_center/static/10173.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-09/0307.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top