Podatność CVE-2002-1814


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in efstools in Bonobo, when installed setuid, allows local users to execute arbitrary code via long command line arguments.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Slackware -> Slackware linux 
Redhat -> Linux 
Mandrakesoft -> Mandrake linux 
Gnome -> Bonobo 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5125
http://www.securiteam.com/exploits/5AP0E0K8AO.html
http://www.iss.net/security_center/static/9451.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top