Podatność CVE-2002-1865


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the Embedded HTTP server, as used in (1) D-Link DI-804 4.68, Dl-704 V2.56b6, and Dl-704 V2.56b5 and (2) Linksys Etherfast BEFW11S4 Wireless AP + Cable/DSL Router 1.37.2 through 1.42.7 and Linksys WAP11 1.3 and 1.4, allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a long header, as demonstrated using the Host header.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Linksys -> Befw11s4 
Linksys -> Wap11 
D-link -> Di-804 
D-link -> Dl-704 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/6090
http://www.iss.net/security_center/static/10537.php
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2002-q4/0052.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top