Podatność CVE-2002-1890


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
rhmask 1.0-9 in Red Hat Linux 7.1 allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on the mask file.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Rhmask 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4984
http://www.iss.net/security_center/static/9335.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top