Podatność CVE-2002-1933


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The terminal services screensaver for Microsoft Windows 2000 does not automatically lock the terminal window if the window is minimized, which could allow local users to gain access to the terminal server window.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Windows 2000 terminal services 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5535
http://www.iss.net/security_center/static/9946.php

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top