Podatność CVE-2002-1937


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Symantec Firewall/VPN Appliance 100 through 200R hardcodes the administrator's MAC address inside the firewall's configuration, which allows remote attackers to spoof the administrator's MAC address and perform an ARP poisoning man-in-the-middle attack to obtain the administrator's password.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Symantec -> Firewall vpn appliance 100 
Symantec -> Firewall vpn appliance 200 
Symantec -> Firewall vpn appliance 200r 

 Referencje:
http://www.iss.net/security_center/static/10442.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-10/0329.html
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-10/0314.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top