Podatność CVE-2002-2043


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in the LDAP and MySQL authentication patch for Cyrus SASL 1.5.24 and 1.5.27 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands and log in as arbitrary POP mail users via the password.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cyrus -> SASL 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4409
http://www.iss.net/security_center/static/8748.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-04/0020.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top