Podatność CVE-2002-2047


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The file preview functionality in Sketch 0.6.12 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary commands via shell metacharacters in the filename of an encapsulated Postscript (EPS) file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sketch -> Sketch 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4296
http://www.iss.net/security_center/static/8469.php
http://securitytracker.com/id?1003818

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top