Podatność CVE-2002-2059


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
BIOS D845BG, D845HV, D845PT and D845WN on Intel motherboards does not properly restrict access to configuration information when BIOS passwords are enabled, which could allow local users to change the default boot device via the F8 key.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Intel -> D845bg motherboard 
Intel -> D845hv motherboard 
Intel -> D845pt motherboard 
Intel -> D845wn motherboard 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4610
http://www.iss.net/security_center/static/8998.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-05/0017.html
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-04/0356.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top