Podatność CVE-2002-2071


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Compaq Tru64 4.0 d allows remote attackers to cause a denial of service in (1) telnet, (2) FTP, (3) ypbind, (4) rpc.lockd, (5) snmp, (6) ttdbserverd, and possibly other services via a TCP SYN scan, as demonstrated using nmap.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Compaq -> Tru64 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/4011
http://www.iss.net/security_center/static/8040.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-01/0357.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top