Podatność CVE-2002-2124


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The recvn and sendn functions in nylon 0.2 do not check when the recv function call returns 0, which allows remote attackers to cause a denial of service (infinite loop and CPU consumption) by closing the connection while recv is executing.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Nylon -> Nylon 

 Referencje:
http://www.security-express.com/archives/bugtraq/2002-10/0146.html
http://www.securityfocus.com/bid/5938
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10334

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top