Podatność CVE-2002-2247


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The administrator/phpinfo.php script in Mambo Site Server 4.0.11 allows remote attackers to obtain sensitive information such as the full web root path via phpinfo.php, which calls the phpinfo function.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Mambo -> Mambo site server 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-12/0111.html
http://www.securityfocus.com/bid/6376
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10853

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top