Podatność CVE-2002-2253


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple buffer overflows in Cyrus Sieve / libSieve 2.1.2 and earlier allow remote attackers to execute arbitrary code via (1) a long header name, (2) a long IMAP flag, or (3) a script that generates a large number of errors that overflow the resulting error string.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cyrus -> Libsieve 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-12/0019.html
http://www.securityfocus.com/bid/6294
http://www.securityfocus.com/bid/6299
http://www.securityfocus.com/bid/6300
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10743
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10779
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10780

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top