Podatność CVE-2002-2290


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Mambo Site Server 4.0.11 installs with a default username and password of admin, which allows remote attackers to gain privileges.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Mambo -> Mambo site server 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-12/0111.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10857

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top