Podatność CVE-2002-2351


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Eudora 5.1 allows remote attackers to bypass security warnings and possibly execute arbitrary code via attachments with names containing a trailing "." (dot).

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Qualcomm -> Eudora 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5432
http://www.eudora.com/download/eudora/windows/5.2/RelNotes.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top