Podatność CVE-2002-2365


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Simple WAIS (SWAIS) 1.11 allows remote attackers to execute arbitrary commands via the shell metacharacters in the search field, as demonstrated using the "|" (pipe) character.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Springer verlag berlin heidelberg -> Simple wais 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/5127
http://www.iss.net/security_center/static/9453.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-06/0390.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top