Podatność CVE-2002-2380


Publikacja: 2002-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
NetDSL ADSL Modem 800 with Microsoft Network firmware 5.5.11 allows remote attackers to gain access to configuration menus by sniffing undocumented usernames and passwords from network traffic.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Network firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/6064
http://www.iss.net/security_center/static/10498.php
http://cert.uni-stuttgart.de/archive/bugtraq/2002/10/msg00416.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top