Podatność CVE-2003-0058


Publikacja: 2003-02-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
MIT Kerberos V5 Key Distribution Center (KDC) before 1.2.5 allows remote authenticated attackers to cause a denial of service (crash) on KDCs within the same realm via a certain protocol request that causes a null dereference.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Enterprise authentication mechanism 
SUN -> Solaris 
SUN -> Sunos 
MIT -> Kerberos 

 Referencje:
http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000639
http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/retrieve.pl?doc=fsalert/50142
http://web.mit.edu/kerberos/www/advisories/MITKRB5-SA-2003-001-multiple.txt
http://www.kb.cert.org/vuls/id/661243
http://www.mandrakesoft.com/security/advisories?name=MDKSA-2003:043
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2003-051.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2003-052.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2003-168.html
http://www.securityfocus.com/bid/6683
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/10099
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1110

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top