Podatność CVE-2003-0109


Publikacja: 2003-03-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in ntdll.dll on Microsoft Windows NT 4.0, Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000, and Windows XP allows remote attackers to execute arbitrary code, as demonstrated via a WebDAV request to IIS 5.0.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2000 terminal services 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=104826476427372&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=104861839130254&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=104869293619064&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=104887148323552&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105768156625699&w=2
http://marc.info/?l=ntbugtraq&m=104826785731151&w=2
http://microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=C9A38D45-5145-4844-B62E-C69D32AC929B&displaylang=en
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[LN];Q815021
http://www.cert.org/advisories/CA-2003-09.html
http://www.iss.net/issEn/delivery/xforce/alertdetail.jsp?oid=22029
http://www.iss.net/security_center/static/11533.php
http://www.kb.cert.org/vuls/id/117394
http://www.nextgenss.com/papers/ms03-007-ntdll.pdf
http://www.securityfocus.com/bid/7116
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2003/ms03-007
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A109

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top