Podatność CVE-2003-0110


Publikacja: 2003-05-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Winsock Proxy service in Microsoft Proxy Server 2.0 and the Microsoft Firewall service in Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000 allow remote attackers to cause a denial of service (CPU consumption or packet storm) via a spoofed, malformed packet to UDP port 1745.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Isa server 
Microsoft -> Proxy server 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=104994487012027&w=2
http://www.idefense.com/advisory/04.09.03.txt
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2003/ms03-012
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A406

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top