Podatność CVE-2003-0112


Publikacja: 2003-05-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Windows Kernel allows local users to gain privileges by causing certain error messages to be passed to a debugger.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2000 terminal services 
Microsoft -> Windows nt 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/446338
http://www.securityfocus.com/bid/7370
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2003/ms03-013
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/11803
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1264
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A142
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A2022
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A2265
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A262
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A3145
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A779

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top