Podatność CVE-2003-0136


Publikacja: 2003-05-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
psbanner in the LPRng package allows local users to overwrite arbitrary files via a symbolic link attack on the /tmp/before file.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Astart technologies -> Lprng 

 Referencje:
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?archive=no&bug=188366
http://www.debian.org/security/2003/dsa-285
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2003-142.html
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A423

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top