Podatność CVE-2003-0194


Publikacja: 2003-06-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
tcpdump does not properly drop privileges to the pcap user when starting up.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Tcpdump 
Redhat -> Linux 

 Referencje:
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2003-174.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2003-151.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top