Podatność CVE-2003-0230


Publikacja: 2003-08-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft SQL Server 7, 2000, and MSDE allows local users to gain privileges by hijacking a named pipe during the authentication of another user, aka the "Named Pipe Hijacking" vulnerability.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Data engine 
Microsoft -> Sql server 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/556356
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2003/ms03-031
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A235

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top