Podatność CVE-2003-0258


Publikacja: 2003-05-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cisco VPN 3000 series concentrators and Cisco VPN 3002 Hardware Client 3.5.x through 4.0.REL, when enabling IPSec over TCP for a port on the concentrator, allow remote attackers to reach the private network without authentication.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cisco -> Vpn 3002 hardware client 
Cisco -> Vpn 3015 concentrator 
Cisco -> Vpn 3030 concentator 
Cisco -> Vpn 3060 concentrator 
Cisco -> Vpn 3080 concentrator 
Cisco -> Vpn 3000 concentrator 
Cisco -> Vpn 3005 concentrator 
Cisco -> Vpn 3000 concentrator series software 
Cisco -> Vpn 3005 concentrator software 

 Referencje:
http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20030507-vpn3k.shtml
http://www.kb.cert.org/vuls/id/727780
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/11954

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top