Podatność CVE-2003-0260


Publikacja: 2003-05-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cisco VPN 3000 series concentrators and Cisco VPN 3002 Hardware Client 2.x.x through 3.6.7A allow remote attackers to cause a denial of service (slowdown and possibly reload) via a flood of malformed ICMP packets.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Vpn 3002 hardware client 
Cisco -> Vpn 3015 concentrator 
Cisco -> Vpn 3030 concentator 
Cisco -> Vpn 3060 concentrator 
Cisco -> Vpn 3080 concentrator 
Cisco -> Vpn 3000 concentrator 
Cisco -> Vpn 3005 concentrator 
Cisco -> Vpn 3000 concentrator series software 

 Referencje:
http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20030507-vpn3k.shtml
http://www.kb.cert.org/vuls/id/221164
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/11956

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top