Podatność CVE-2003-0300


Publikacja: 2003-06-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The IMAP Client for Sylpheed 0.8.11 allows remote malicious IMAP servers to cause a denial of service (crash) via certain large literal size values that cause either integer signedness errors or integer overflow errors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Ximian -> Evolution 
University of washington -> PINE 
Sylpheed -> Sylpheed email client 
Stuart parmenter -> Balsa 
Qualcomm -> Eudora 
MUTT -> MUTT 
Mozilla -> Mozilla 
Microsoft -> Outlook express 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105294024124163&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top