Podatność CVE-2003-0353


Publikacja: 2003-08-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in a component of SQL-DMO for Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.5 through 2.7 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long response to a broadcast request to UDP port 1434.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Data access components 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=106149556627778&w=2
http://marc.info/?l=ntbugtraq&m=106251069107953&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/8455
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2003/ms03-033
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1039
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A6954
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A961
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A962

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top