Podatność CVE-2003-0413


Publikacja: 2003-06-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the webapps-simple sample application for (1) Sun ONE Application Server 7.0 for Windows 2000/XP or (2) Sun Java System Web Server 6.1 allows remote attackers to insert arbitrary web script or HTML via an HTTP request that generates an "Invalid JSP file" error, which inserts the text in the resulting error message.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> One application server 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105409846029475&w=2
http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/retrieve.pl?doc=fsalert%2F55221&zone_32=category%3Asecurity
http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/retrieve.pl?doc=fsalert/57605
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-201009-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-77-1000610.1-1
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/n-103.shtml
http://www.iss.net/security_center/static/12095.php
http://www.securityfocus.com/bid/7710
http://www.spidynamics.com/sunone_alert.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top