Podatność CVE-2003-0470


Publikacja: 2003-08-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the "RuFSI Utility Class" ActiveX control (aka "RuFSI Registry Information Class"), as used for the Symantec Security Check service, allows remote attackers to execute arbitrary code via a long argument to CompareVersionStrings.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Symantec -> Security check 

 Referencje:
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2003-June/006014.html
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105647537823877&w=2
http://securitytracker.com/id?1007029
http://www.kb.cert.org/vuls/id/527228
http://www.securityfocus.com/bid/8008
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/12423

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top