Podatność CVE-2003-0496


Publikacja: 2003-08-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft SQL Server before Windows 2000 SP4 allows local users to gain privileges as the SQL Server user by calling the xp_fileexist extended stored procedure with a named pipe as an argument instead of a normal file.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2000 terminal services 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2003-q3/0013.html
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105820282607865&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105830986720243&w=2
http://www.atstake.com/research/advisories/2003/a070803-1.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top