Podatność CVE-2003-0558


Publikacja: 2003-08-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in LeapFTP 2.7.3.600 allows remote FTP servers to execute arbitrary code via a long IP address response to a PASV request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Leapware -> Leapftp 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105795219412333&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top