Podatność CVE-2003-0578


Publikacja: 2003-08-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
cci_dir in IBM U2 UniVerse 10.0.0.9 and earlier creates hard links and unlinks files as root, which allows local users to gain privileges by deleting and overwriting arbitrary files.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> U2 universe 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2003-q3/0025.html
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105839150004682&w=2

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top