Podatność CVE-2003-0580


Publikacja: 2003-08-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in uvadmsh in IBM U2 UniVerse 10.0.0.9 and earlier allows the uvadm user to execute arbitrary code via a long -uv.install command line argument.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> U2 universe 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2003-q3/0028.html
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105839042603476&w=2

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top