Podatność CVE-2003-0632


Publikacja: 2003-08-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the Oracle Applications Web Report Review (FNDWRR) CGI program (FNDWRR.exe) of Oracle E-Business Suite 11.0 and 11.5.1 through 11.5.8 may allow remote attackers to execute arbitrary code via a long URL.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Oracle -> Applications 
Oracle -> E-business suite 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105906721920776&w=2
http://otn.oracle.com/deploy/security/pdf/2003alert56.pdf

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top