Podatność CVE-2003-0633


Publikacja: 2003-08-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple vulnerabilities in aoljtest.jsp of Oracle Applications AOL/J Setup Test Suite in Oracle E-Business Suite 11.5.1 through 11.5.8 allow a remote attacker to obtain sensitive information without authentication, such as the GUEST user password and the application server security key.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Oracle -> Applications 
Oracle -> E-business suite 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=105906689120237&w=2
http://otn.oracle.com/deploy/security/pdf/2003alert55.pdf
http://www.securityfocus.com/bid/8268

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top