Podatność CVE-2003-0654


Publikacja: 2003-08-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in autorespond may allow remote attackers to execute arbitrary code as the autorespond user via qmail.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Autorespond -> Autorespond 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2003/dsa-373

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top