Podatność CVE-2003-0676


Publikacja: 2003-08-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in ViewLog for iPlanet Administration Server 5.1 (aka Sun ONE) allows remote attackers to read arbitrary files via "..%2f" (partially encoded dot dot) sequences.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Iplanet directory server 
SUN -> One directory server 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=106036588613929&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top