Podatność CVE-2003-0824


Publikacja: 2003-12-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in the SmartHTML interpreter (shtml.dll) in Microsoft FrontPage Server Extensions 2000 and 2002, and Microsoft SharePoint Team Services 2002, allows remote attackers to cause a denial of service (response failure) via a certain request.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Frontpage server extensions 
Microsoft -> Sharepoint team services 
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/179012
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2003/ms03-051
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/13680
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A308
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A591
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A606
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A625
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A762

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top