Podatność CVE-2003-0850


Publikacja: 2003-11-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The TCP reassembly functionality in libnids before 1.18 allows remote attackers to cause "memory corruption" and possibly execute arbitrary code via "overlarge TCP packets."

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Rafal wojtczuk -> Libnids 
Dug song -> Dsniff 

 Referencje:
http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000773
http://marc.info/?l=bugtraq&m=106728224210446&w=2
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?release_id=191323
http://www.debian.org/security/2004/dsa-410

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top