Podatność CVE-2003-0963


Publikacja: 2004-01-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflows in (1) try_netscape_proxy and (2) try_squid_eplf for lftp 2.6.9 and earlier allow remote HTTP servers to execute arbitrary code via long directory names that are processed by the ls or rels commands.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Alexander v. lukyanov -> LFTP 

 Referencje:
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20040101-01-U
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20040202-01-U.asc
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107126386226196&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107152267121513&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107167974714484&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107177409418121&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107340499504411&w=2
http://www.debian.org/security/2004/dsa-406
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2003:116
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2003_051_lftp.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2003-403.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2003-404.html
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A11180

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top