Podatność CVE-2003-0972


Publikacja: 2003-12-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Integer signedness error in ansi.c for GNU screen 4.0.1 and earlier, and 3.9.15 and earlier, allows local users to execute arbitrary code via a large number of ";" (semicolon) characters in escape sequences, which leads to a buffer overflow.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
GNU -> Screen 

 Referencje:
http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000809
http://groups.yahoo.com/group/gnu-screen/message/3118
http://marc.info/?l=bugtraq&m=106995837813873&w=2
http://www.debian.org/security/2004/dsa-408
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2003:113

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top