Podatność CVE-2003-0982


Publikacja: 2004-01-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the authentication module for Cisco ACNS 4.x before 4.2.11, and 5.x before 5.0.5, allows remote attackers to execute arbitrary code via a long password.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cisco -> Application and content networking software 
Cisco -> Content distribution manager 4630 
Cisco -> Content distribution manager 4650 
Cisco -> Content distribution manager 4670 
Cisco -> Content engine 
Cisco -> Content engine module 
Cisco -> Content router 4430 
Cisco -> Content router 4450 
Cisco -> Enterprise content delivery network software 

 Referencje:
http://www.cisco.com/warp/public/707/cisco-sa-20031210-ACNS-auth.shtml
http://www.kb.cert.org/vuls/id/352462
http://www.securityfocus.com/bid/9187
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/13945

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top